Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Krótka historia unitów

TESTAMENT CHRYSTUSA Jeden, Święty, Powszechny (katolicki) i Apostolski Kościół zrodzony z wydarzenia Jezusa Chrystusa, czyli Jego nauczania, życia oraz chwalebnej Śmierci, Zmartwychwstania i Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, od początku swego istnienia przeżywa Tajemnicę Chrystusa na różny sposób. Kościół Chrystusa tworzą chrześcijanie wywodzący się z różnych stron świata, o różnej tradycji kulturowej i mentalności. Stąd jedna i ta sama ewangeliczna drogocenna perła, którą jest wiara w Chrystusa przez wieki otrzymywała różną oprawę. W Kościele chrześcijanie nazywają to różnymi obrządkami lub tradycjami. Ta sama Tajemnica Chrystusa przeżywana w kręgu kultury rzymskiej, greckiej, afrykańskiej itd. Nabrała przez wieki różnorodnego charakteru i kolorytu oraz piękna właściwego każdej z tych kultur. Przez pierwsze tysiąc lat Kościół Chrystusa, chociaż różnorodny żył w jedności upragnionej i wyrażonej w testamencie swego założyciela Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „(…) Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. !” (J 17,20-23) Widzialnym znakiem i stróżem tej jedności oraz prawowierności Kościoła, zgodnie z wolą Chrystusa był od samego początku każdorazowy następca św. Piotra - biskup Rzymu nazwany później Ojcem Świętym lub papieżem. Wyraża to starożytna maksyma św. Ambrożego:„ ubi Petrus, ibi Ecclesia” – „tam Kościół, gdzie Piotr”. (Szerzej na ten temat można przeczytać na naszej stronie w zakładce pod tym tytułem.)