Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Jordan 2012

Jordan 2012
Jednym z ważnych świąt w obrządku bizantyjsko-słowiańskim jest Święto Jordanu, czyli Objawienie Pańskie. Obchodzi się je 6 stycznia. - Najpierw sprawujemy Liturgię. Potem, po tzw. modlitwie zaambonnej, zaczynamy formować procesję.

Kapłan wychodzi zza ikonostasu, niosąc piękny, złoty krzyż. Dawniej, gdy było nas więcej i nasi parafianie byli młodsi, wspólnie chodziliśmy nad Bug. Wycinaliśmy przerębel w kształcie krzyża i tam odbywało się święcenie wody. Teraz ten obrzęd sprawujemy przy posesji parafialnej. Wcześniej przygotowywany jest specjalny ołtarz i duży kocioł wody. Kapłan najpierw odmawia poszczególne modlitwy, potem śpiewa się tropar o Zesłaniu Ducha Świętego na wodę. Następnie ksiądz zanurza w niej świecę i krzyż, a na końcu kropi nią wszystkich zebranych. Poświęconą wodę zabiera się do domu. Służy ona do różnych praktyk religijnych - używa się jej podczas wizyty duszpasterskiej i wtedy, gdy kapłan przychodzi do chorego. Na Święto Jordanu wynoszone są z cerkwi wszystkie sztandary i feretrony. Wierni przychodzą wtedy bardzo licznie - opowiada ks. Z. Nikoniuk. W ubiegłym roku na tę uroczystość przyjechało dużo ludzi spoza parafii Kostomłoty.
Coraz częściej w obrządku bizantyjskim dopuszcza się używanie tekstów liturgii tłumaczonych na język polski, aby poszczególne obrzędy były zrozumiałe dla wszystkich, którzy w nich uczestniczą.