Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

POCZĄTKI PARAFII

Nasza parafia jak podają źródła, powstała w 1627 roku, już jako greckokatolicka. Z tego okresu pochodzi nasza świątynia. W naszej cerkwi głównym obrazem jest ikona patrona parafii św. męczennika Nicetasa (z gr. zwycięzca). Urodził się on nad rzeką Istrą (Dunaj). Otrzymał chrześcijańskie wychowanie, odznaczał się uczciwością i męstwem. Służąc w legionach cesarza Atanaryka, podczas prześladowań Kościoła nie wyrzekł się Chrystusa i został skazany na męczeńska śmierć w 370 roku. Poddano go strasznym torturom: biczowano, przebijano mieczem, wiszącego na krzyżu przypalano ogniem i wreszcie przywiązanego do belki przepiłowano na pół wraz z belką. Od samego początku przy relikwiach św. Męczennika działy się cuda uzdrowień duszy i ciała. Nasza ikona ta została ufundowana przez bogatą właścicielkę ziemską w 1631 roku. Na rewersie ikony czytamy dedykację w jęz. Cerkiewnosłowiańskim: „Obraz ten dla nowo pobudowanej cerkwi unickiej w Kostomłotach ofiarowała Teodora z Pryług z mężem i synami 1631rok.”