Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

NASZE DZIŚ I NASZE JUTRO

Nasza wspólnota liczy sobie 120 osób i chociaż niewilelka to swym duchem umiłowania Kościoła katolickiego i charyzmatu jedności promieniuje niemal na całą Polskę a nawet poza jej granice. Kostomłoty każdego roku odwiedza tysiące pielgrzymów i turystów.
Do naszego sanktuarium Męczenników Podlaskich przybywają również teologowie i działacze ekumeniczni, by tu na odbywających się od kilkunastu lat Spotkaniach Ekumenicznych modlić się o jedność.
Z inicjatywy proboszcza parafii Ks. Zbigniewa Nikoniuka na przełomie maja i czerwca 2008 roku odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Jedności z Kostomłotów do Pratulina. Jej wyjątkowość wyraziła w tym, iż po raz pierwszy do grobu Unickich Męczenników połączeni modlitwą wędrowali obok siebie katolicy - wierni i duchowni obu obrządków wschodniego i zachodniego z Polski, Ukrainy i Białorusi. Wymarsz pielgrzymki poprzedziła Boska Liturgia sprawowana w kostomłockiej cerkwi pod przewodnictwem ojca archimandryty dra Sergiusza Gajka, Wizytatora Apostolskiego z ramienia Stolicy Świętej dla katolików obrządku greckokatolickiego na Białorusi, który pobłogosławił pielgrzymom na pątnicza drogę. Na pielgrzymim szlaku pątnicy doświadczali chrześcijańskiej dobroci i gościnności. Należy tu szczególnie podziękować mieszkańcom Dobratycz, Terespola na czele z ówczesnym dziekanem Ks. Ryszardem Andruszczakiem. Drugiego dnia wędrówki bardzo gościnnie zostali podjęci przez mieszkańców Bohukał, pierwszej wioski parafii pratulińskiej. Trud pielgrzymi uwieńczyła uroczysta Boska Liturgia sprawowana przy relikwiach świętych Męczenników. Przewodniczył jej ks. mitrat, dr Stefan Batruch proboszcz greckokatolickiej parafii obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w Lublinie. Homilię wygłosił były kustosz Sanktuarium w Pratulinie, obecnie proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Michała w Białej Podlaskiej ks. Henryk Jakubowicz. Współkoncelebrowali: gospodarz Sanktuarium ks. Marek Kot, o. Igor Kondratiew proboszcz greckokatolickiej parafii w Brześciu na Białorusi, ks. Robert Sierociuk wikariusz parafii rzymskokatolickiej w Piszczacu, diakon parafii greckokatolickiej św. Jozafata w Lublinie ks. Piotr Siwicki oraz proboszcz kostomłocki ks. Zbigniew Nikoniuk organizator pielgrzymki. Idea ta została entuzjastycznie przyjęta i będzie kontynuowana.
Pielgrzymkę zakończyły uroczystości odpustowe ku czci Męczenników z Pratulina w kostomłockiej cerkwi. W sobotni wieczór, 31 maja odbyła się wspaniała biesiada pieśni słowiańskiej. W niepowtarzalnej atmosferze nadbużańskiej przyrody, płonących ognisk oraz kąsających komarów :-) niemal do białego rana śpiewano pieśni, rzewne dumki ukraińskie, chwytające za serce białoruskie pieśni i skoczne polskie kujawiaki.
W odpustową niedzielę, 1 czerwca, przy pięknej pogodzie Boską Liturgię sprawowano przy polowym ołtarzu. Pod przewodnictwem ojca Dymitra Gryszana z Witebska (Białoruś) koncelebrowało ją kilku kapłanów obu obrządków. Liturgię poprzedził uroczysty akatyst ku czci Męczeników Pratulińskich wykonany przez pielgrzymów z greckokatolickiej parafii z pobliskiego Brześcia. Po liturgii odbyła się uroczysta trzykrotna procesja wokół cerkwi.
Uroczystość uświetnił przepiękny koncert strażackiej orkiestry dętej z Łomaz.
Na koniec wszyscy, bez wyjątku parafianie, przybyli goście, pielgrzymi i turyści zasiedli pod gołym, rozświetlonym czerwcowym słońcem niebem do jednego wielkiego stołu, który uginał się pod stertą 500 porcji pieczonego indyka. To się nazywa prawdziwa słowiańska biesiada :-). Pozostaje wierzyć, że jej sława rozniesie się daleko i z roku na rok przyciągać będzie coraz liczniejszą rzeszę uczestników.
Niezwykłą popularnością cieszy się od lat główny odpust parafialny św. Nikity. Jego obchody wypadają zawsze w jedną z wrześniowych niedziel. Czym jeszcze żyje nasza wspólnota.
W obrządku wschodnim wielką wagę przywiązujemy do śpiewu. Nie używa się u nas organów. Jedynym instrumentem jest ludzki głos. Stąd „źrenicę” duszpasterskiej troski stanowi parafialny chór. Składa się on z kilkunastu osób zwanych „piewczymi”. W listopadzie 2008 nasz chór wziął w Przeglądzie Chórów parafialnych w Polubiczach, zorganizowanym z inicjatywy i staraniem proboszcza tamtej parafii Ks. Józefa Nikoniuka. Od tego czasu przeżywamy drugą młodość :-), ponieważ szeregi chóru zasiliły kolejne osoby, zwłaszcza mężczyźni. Śpiew cerkiewny jest śpiewem wielogłosowym, dlatego wymaga ogromnego wysiłku i wielu prób. Nasz chór więc ćwiczy co tydzień nieraz po 3 godziny.
Parafia Kostomłocka ma swoje specjalne miejsce w życiu lokalnego Kościoła. Raz do roku, 24 stycznia w katedrze siedleckiej sprawujemy, transmitowaną przez radio Liturgię Świętego Jana Złotoustego. Naszą modlitwę uświetnia obecność i posługa Słowa Bożego J.E. Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, któremu składamy serdeczne Bóg zapłać oraz nasze tradycyjne życzenia: ”Mnohije Lieta!”
Oprócz więzi z łacińską diecezją siedlecką szczególnie nam drogą jest kościelna komunia i ludzka przyjaźń z siostrzanymi parafiami greckokatolickimi w Polsce z Kościołem Greckokatolickim Obrządku Ukraińskobizantyjskiego, z ich pasterzem Najdostojniejszym Księdzem Arcybiskupem Janem Martyniakiem, wspólnotą Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie; z grekokatolikami na Ukrainie z ich pasterzem Jego Eminencją Ks. Kardynałem Lubomyrem Huzarem oraz odradzającą się wspólnotą grekokatolików na Białorusi z O. Archimadrytą Sergiuszem Gajkiem i wspólnotą seminaryjną w Drohiczynie nad Bugiem. Trudno wyrazić radość i wdzięczność za okazywaną nam braterską miłość i pomoc. Nasza wspólnota każdego dnia dziękuje za nich Bogu, wspominając w kanonie Liturgii imiona Dostojnych Pasterzy tych Kościołów.
W sposób szczególny wdzięczni jesteśmy Bogu za życzliwość greckokatolickiej parafii obrządku ukraińskobizantyjskiego w Lublinie, z ich proboszczem Ks. Dr Stefanem Batruchem. Na ich zaproszenie mogliśmy już nie raz przeżywać radość wspólnej Liturgii czy to z okazji parafialnego odpustu w Lublinie czy wreszcie z uroczystości wspomnienia św. Męczenników z Pratulina organizowanego przez nich od wielu lat w dawnej unickiej katedrze, dziś bazylice i sanktuarium Matki Bożej „na górce” w Chełmie. Ta liturgia, której towarzyszy przepiękny śpiew chóru lubelskich seminarzystów naprawdę porywa serce ku niebu. W tym roku nasza parafia została wyróżniona, gdyż homilię w czasie liturgii miał zaszczyt wygłosić kostomłocki proboszcz.
Naszym charyzmatem jest budowanie jedności Kościoła także przez zwyczajną ludzką otwartość i gościnność. Stąd, mimo braku dogodnych warunków lokalowych odwiedzają nas liczne grupy młodzieży, spędzającej tu pod namiotami i w prowizorycznych domkach letniskowych swoje rekolekcje, dni skupienia, biwaki i letnie obozy. Odwiedzają nas harcerze, członkowie różnych ruchów i wspólnot kościelnych, studenci i uczniowie. Młodych przyciąga nie tylko duch kostomłockiej parafii i niepowtarzalna atmosfera naszej cerkiewki, gdzie można się zadumać w modlitwie przed ikonami w blasku cerkiewnych lampek i świec, ale także piękno nadbużańskiej doliny, wyjątkowo czysta przyroda, możliwość korzystania z przyjemności jazdy konnej, w kostomłockiej szkółce jeździeckiej, spływów kajakowych ostatnią „dziką” rzeką Europy, a także możliwością przeżycia wielu cudownych wycieczek rowerowych i pieszych po okolicy, pełnej tajemniczych i przeciekawych miejsc na czele z pobliskim z Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej po rozliczne bunkry twierdzy brzeskiej i tatarskie Mizary.
Najważniejszym wyzwaniem stającym przed naszą parafią jest więc stworzenie dla nich odpowiedniej bazy lokalowej i zaplecza. Z Boża pomocą i wsparciem dobrych ludzi chcemy stworzyć dom zwany „Stanicą Jedności”. (O tym szerzej można przeczytać na naszej stronie internetowej pod specjalną zakładką)