Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

"Oriens" - echa przeszłości

"Oriens" - echa przeszłości
Wszystkim przyjaciołom naszej parafii i strony będziemy prezentować prawdziwe perełki z przeszłości Neounii. Bez wątpienia należy do nich wydawany przed II wojną światową dwumiesięcznik "Oriens", który dziś stanowi prawdziwą kronikę najpiękniejszych kart historii naszego obrządku. Raz po raz będziemu udostępniać na naszej stronie najciekawsze artykuły tego pisma. Zacznijmy jednak od informacji o samym dwumiesięczniku, które przywołujemy za Encyklopedią Katolicką KUL.
„ORIENS", dwumiesięcznik założony 1933 w Krakowie przez J. Urbana, wydawany przez Misję Wschodnią Jezuitów w Krakowie, a od 1935 w Warszawie; ukazało się 7 roczników O. 1(1933)-7(1939) z. 4 z VII-VIII.
Twórcy czasopisma, zainspirowani tematyką rosyjskojęzycznego miesięcznika „Kitież", poświęcili Oriens tematyce unijnej; w części teoretycznej zamieszczano artykuły dotyczące zagadnień dogmatycznych, liturgicznych i historycznych; w kronice znajdowały się informacje dotyczące sytuacji Kościołów katolickiego i prawosławnego w ZSRR, wschodnich Kościołów katolickich w Polsce i na świecie, przegląd zawartości czasopism zajmujących się tematyką wschodnią oraz przegląd bibliograficzny, a także dział Inni o nas (uwagi kryt. o Oriensie z inych czasopism).
Oriens szerzył ideę unii (rozumianej jako uniatyzm), a dzięki otwartości i braku napastliwości stał się platformą rodzącego się w Polsce ekumenizmu; był atakowany przez środowiska konserwatywne, a zwłaszcza nacjonalistyczne (m.in. „Polak Greko-Katolik", ukr. „Nywa"); w Oriensie publikowali m.in. O. Halecki i A. Dąbrowski SJ.

Literatura:
BKCzR 212-213; A. Woźniak. „Kitież" - czasopismo ruchu unijnego w mię-dzywojennej Polsce, w: Chrześcijański Wschód a kultura polska, Lb 1989, 77-88; Grzebień 477.
Bożena Modzelewska