Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Zapraszamy na wyjątkową pielgrzymkę i doroczny odpust

Zapraszamy na wyjątkową pielgrzymkę i doroczny odpust
Jak co roku wyruszymy pieszo do Pratulina naszego Diecezjalnego Sanktuarium Meczenników Podlaskich. Pielgrzymka rozpocznie się w piątek 20 czerwca po św liturgii o godz. 7:00. Tego dnia z modltwą i spiewem wędrować będzimy do parafi Neple. Drugiego dnia dojdziemy do celu naszej pielgrzymki do Pratulina. Liturgia w Pratulinie o godz. 11:00. Po liturgii wracamy do Kostomłot, gdzie czeka nas przygotowany obiad. Tego dnia czeka nas jeszcze wieczorna liturgia wieczerni o godz. 20:00 i mamy nadzieję, że z udziałem nowego biskupa siedleckiego  Kazimierza Gurdy. Główna uroczystość odpustowa rozpocznie się w niedzielę 22 czerwca o godz. 10:00 w naszej kostomłockiej cerkwi aktystem ku czci Męczenników Podlaskich. O godz. 11:30 przy plebanii formuje się procesja ze sztandarami delegacji poszczególnych parafi katolickich obrządku greckiego i łacińskiego i wyrusza do polowego ołtarza. Boskiej Liturgi przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja biskup Jozafat - ordynariusz diecezji greckokatolickiej w Łucku na Ukrainie, odpustową homilię wygłosi zaś wybitny syn Podlaskiej ziemi J.E. Ks. biskup Antoni Pacyfik Dydycz emerytowany biskup drohiczyński. Tegoroczny odpust ma wyjątkowy charakter. W tym roku obchodzimy bowiem 140 rocznicę męczeństwa w Pratulinie. W związku z tym zapraszamy jak najliczniejszą rzeszę pielgrzmów, po to by zyskac odpust specjalny. W tym roku wyjątkowo też nasz odpust poprzedza Uroczystość Bożego Ciała. Daje to sposobność do wcześniejszego przybycia do Kostomłot, rozbicia namiotu, czy zamieszkanie w naszych kwaterach. Szczególnie zapraszmy młodzież i wszystkich przyjaciół naszej parafii. Po liturgii tradycyjnie wszystkich gości ,bez wyjątku zapraszamy na podlaską biesiadę przy muzyce pod gołym niebiem.