Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Dostojni Goście tegorocznego odpustu - biskup Jozafat, Bp Antoni Pacyfik

Dostojni Goście tegorocznego odpustu - biskup Jozafat, Bp Antoni Pacyfik
Świetej Liturgii w dzień odpustu przewodniczył będzie J.E. Bp. Jozafat Ołeh Howera
Urodził się 12 września 1967 r. w Iwano-Frankiwsku , został mianowany pierwszy wołyński egzarcha Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Kształcił się w seminarium podziemnym i 30 maja 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był proboszczem. Należał do eparchii tarnopolsko-zborowskiej Jako proboszcz kierował też bractwem miłosierdzia. Od 1996 do 1999 roku kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego im. Josyfa Slipyja. W latach 2004-2007 studiował w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, gdzie zdobył licencjat z teologii pastoralnej. Wykonywał obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego im. Josyfa Slipyja. 15 stycznia 2005 roku mianowany pierwszym egzarchą wołyńskim Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Chirotonia (sakra biskupia) miała miejsce 7 kwietnia 2008 r. w Tarnopolu. Ingres odbył się w Łucku 12 kwietnia 2008 roku. Ks. Biskup znany jest z działalności polu ekumenicznym raz pojednania polsko-ukraińskiego. Wraz z łacińskim biskupem Łucka patronował Międzanorodwej Konferencji poświęconej Kościołowi Greckokatolickiemu. Nowy egzarchat zajmuje obszar 40.300 km kwadratowych, graniczący z Polską i Białorusią. Od średniowiecza w Łucku istniała diecezja prawosławna. Pod koniec XVI wieku tamtejszy biskup Cyryl Terlecki był jednym z inicjatorów unii zeskiej (1596). Jego następcy powrócili do prawosławia, ale od 1702 r. eparchia była ponownie unicka aż do narzuconego przez rosyjskie władze zaborcze w 1839 r. zniesienia unii z Rzymem. Łuck jest też od XV wieku siedzibą katolickiej diecezji łacińskiej. Obecnie Wołyń zamieszkują – obok katolickich mniejszości oządku łacińskiego i ukraińsko-bizantyjskiego – głównie prawosławni należący do kilku Cerkwi różnej jurysdykcji. Na terenie nowego egzarchatu arcybiskupiego jest ok. 4 tys. grekokatolików w 14 parafiach. Pracuje w nich na stałe pięciu kapłanów diecezjalnych, pięciu zakonnych – bazylianie i redemptoryści – oraz diakon. Pomocą duszpasterską służą też księża z sąsiadujących diecezji.
Homilę wygłosi J.E. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

Urodził się 24 sierpnia 1938 w Serpelicach. Naukę w szkole średniej odbył w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie i w Niższym Seminarium Duchownym w Nowym Mieście nad Pilicą.  W 1954 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. W zakonie otrzymał imię Pacyfik. Święceń prezbiteratu udzielił mu 29 czerwca 1963 w kościele ojców kapucynów pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży biskup diecezjalny łomżyński Czesław Falkowski. Od 1963 studiował na Wydziale Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego].W 1994  uzyskał na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.W latach 1982–1994 pracował w Rzymie jako generalny definitor zakonu. Zajmował się sprawami zakonnymi w krajach socjalistycznych. Był delegatem zakonu ds. sanktuarium w Loreto. W 1991 uczestniczył w Synodzie Biskupów w Rzymie. 20 czerwca 1994 papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji drohiczyńskiej. Przeprowadził I Synod Diecezji Drohiczyńskiej. Utworzył dom św. Antoniego dla księży emerytów i muzeum diecezjalne. Doprowadził do powstania Domu Miłosierdzia i rozbudowy gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Ustanowił diecezjalne ruchy i stowarzyszenia katolickie: Akcję Katolicką, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Apostolat Maryjny, Rodziny Nazaretańskie, Armata Bianca. Przyczynił się także do utworzenia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, Inicjatywy Antynarkotykowej i Młodzieżowego Ośrodka Ekumenicznego. 29 marca 2014 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji drohiczyńskiej. Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 30 kwietnia 2008 „w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce i za działalność społeczną na rzecz polskich rodzin” został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Nadano mu tytuł honorowego obywatela m.in.: Drohiczyna (2002), Białej Podlaskiej (2008), Węgrowa (2011), Sokołowa Podlaskiego (2012) i gminy Wyszki (2013). Został także udekorowany medalem Zasłużony dla Powiatu Bielskiego (2014). W 2002 został uhonorowany Medalem Polonia Mater Nostra Est. Został laureatem Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok 2012, a w 2013 nagrody im. św. Brata Alberta Chmielowskiego. W 2010 otrzymał statuetkę „Sursum Corda”, nagrodę przyznawaną za promowanie tygodnika katolickiego „Niedziela”, a w 2013 Platynowy Mikrofon Katolickiego Radia Podlasie w kategorii wkład w rozwój regionu.