Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Na mnogaja leta nowemu Metropolicie Przemysko-warszawskiemu

Na mnogaja leta nowemu Metropolicie Przemysko-warszawskiemu

Z całą wspólnota grekokatolików w Polsce przeżywamy ogromną radość. Papież Franciszek 7 listopada mianował arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim obrządku greckokatolickiego dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Eugeniusza Popowicza. Radośc nasza tym większa że Ks. Arcybiskup uświetniał tegoroczny odpust w Kostomłotach przewodnicząc Boskiej Liturgii ku czci bł. Męczenników z Pratulina.


Tę radosna wieść podał  Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Abp Popowicz zastąpi w posłudze metropolity przemysko-warszawskiego abp. Jana Martyniaka, który odchodzi na emeryturę. „Dziękuję Bogu, że dał mi pracować z takim człowiekiem” - powiedział przed rokiem w wywiadzie dla KAI nowo mianowany metropolita abp Popowicz o abp. Janie Martyniaku, z którym współpracuje od 1996 roku. Dodał przy tym, że abp Martyniak to przede wszystkim ojciec Kościoła. Człowiek, który dał się poznać jako sprawiedliwy, dobry, kochający swoje dzieci ojciec. To jest człowiek modlitwy. Wszędzie, gdzie jest, modli się, czy to w samochodzie, czy na spacerze – mówił abp Popowicz o swoim poprzedniku, dodając, że abp Martyniak jest człowiekiem pogodnym, o dużym poczuciu humoru. - To, co świadczy o przywiązaniu wiernych do swego pasterza, to sposób w jaki o nim mówią. Nikt nie powie arcybiskup czy metropolita, ale „nasz władyka”. Ludzie utożsamiają się z nim, „to jest nasz pasterz” – kontynuuje abp Popowicz, który obecnie przejmie obowiązki abp Martyniaka. Abp Eugeniusz Mirosław Popowicz, urodził się 12 października 1961 r. w Człuchowie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie (1988-1993). Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. w Starogardzie Szczecińskim z rąk abp Myrosława Marusyna. W 1993 r. uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. Prowadził działalność duszpasterską m.in. jako wikariusz w parafiach Elbląg i Pasłęk (1986-1988) i proboszcz w parafiach Górowo Iławeckie i Lelkowo (1995-1996). Ponadto sprawował funkcję oficjała Sądu Metropolitalnego we Lwowie (1993-1995) i był wykładowcą w Seminarium Duchownym i Akademii Teologicznej we Lwowie i Tarnopolu (1993-1995). W latach 1995-1996 był wikariuszem biskupim a w 1998 r. wykładowcą w Seminarium Duchownym Ojców Bazylianów w Przemyślu. Od 1996 r. był proboszczem parafii archikatedralnej w Przemyślu i wikariuszem generalnym (protosyncellus) Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej. Ponadto był prepozytem Kapituły Katedralnej oraz członkiem Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów i Rady Ekonomicznej. Równocześnie był redaktorem „Przemyskich Archidiecezjalnych Wiadomości” oraz członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Błahowist”. Włada biegle kilkoma językami, m.in. ukraińskim i włoskim. W 1995 r. z rąk kard. Myrosława Lubacziwskiego otrzymał krzyż z ozdobami i tytuł protoijereja a w 1996 r. abp Jan Martyniak nadał mu tytuł mitrata. 4 listopada 2013 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archieparchii przemysko-warszawskiej ze stolicą tytularną Horrea Coelia. Chirotonię biskupią otrzymał 21 grudnia 2013 w soborze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Konsekrował go arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, któremu asystowali Jan Martyniak, arcybiskup metropolita przemysko-warszawski, i Włodzimierz Juszczak, biskup eparchialny wrocławsko-gdański. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Dominus illuminatio mea et salus mea” (Pan światłem i zbawieniem moim). 
Dziękując raz jeszcze za obecność w Kostomłotach cała parafia składa Czcigodnemu Księdzu Arcybiskupowi najserdeczniejsze życzenia polecając Jego posługę Przeczystej Dziewicy, wstawiennictwu Meczenników Pratulińskich oraz św. męczennika Nikity na mnogaja leta.