Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Kostomłockie życzenia

Kostomłockie życzenia
 Wszystkim parafianom Kostomłockim, rozsianym po całym świecie, przyjaciołom, dobrodziejom oraz współbraciom katolikom tak zachodnim, jak wschodnim przesyłamy serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne: Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam, w sercu na nowo tę dobrą nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały  Nowy  2016 Rok, rok Jubileuszu Miłosierdzia, 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz wiekiego Święta Młodych w Krakowie!