Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu

Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu

Zbliża się Uroczystość Chrztu Pańskiego (Wodohreszczenije). Na chrześcijańskim wschodzie zwyczajem stało się dwie uroczystości: Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli) oraz Chrztu Pańskiego obchodzić jako jedno święto - 6 stycznia.

Tego dnia parafia greckokatolicka w Kostomłotach po raz pierwszy obchodzić ją będzie w nowo wzniesioniej cerkwi p.w. Chrztu Pańskiego. Kaplica ta została wzniesiona dla uczczenia 1050 Rocznicy Chrztu Polski w obrzadku rzymskim oraz 420 lecia zawarcia Unii Brzeskiej. Urczystość rozpocznie Boska Liturgia o godz. 11:00 , po której wyruszy procesja do Kaplicy Chrztu Pańskiego. Zbudowana z kamienia cerkiew, uwieńczona tradycyjnie pięcioma złotymi kopułami, ozdobiona wymowną polichromią autorstwa Małgorzaty Waszkiewicz  kryje w swym wnętrzu źródło wody, ujęte w formę studni. Wystrój świątyni nawiązuje do tematu źródła chrzcielnego i konsekwentnie źródeł naszej unickiej tożsamości. Główny obraz przedstawia scenę Chrztu Pana Jezusa, który jest Głową Jedynego, Świętego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła.
Lewa polichromia przedstawia z kolei Chrzest Rusi, który miał miejsce w 988 r. czyli jeszcze w jednym niepodzielonym Kościele dając początek wszchodniej tradycji chrześciajńskiej pośród Słowian. W centrum malowidła umieszczono postac św. Włodzimierza i Olgi, czczonych tak na wschodzie, jak na zachodzie chrześcijaństwa. Po prawej stronie znajduje się wyobrażenie zawarcia Unii Brzeskiej w 1596 r., która po pieciu wiekach rozłamu przywróciła upragnioną przez Chrystusa jedność między cześcią chrześcijan wschodnich a biskupem Rzymu, następcą św. Piotra, dajac tym samym początek wspólnocie Kościoła grackokatolickiego, tradycji biznatyjskiej.
Od czasów starożytnych również męczeństwo uznawano za tzw. chrzest we krwi, dlatego w naszej świątyni już na wiosnę zostaną wykonane kolejne 2 polichromie przedstawiające męczenników, którzy wywarli nieoceniony wpływ na kształtowanie się naszej unickiej tozsamości i duchowości: Arcybiskupa Połocka św. Jozafata oraz Błogosławionych Męczenników z Pratulina, których relikwie znajdują się również w naszej cerkwi.  U szczytu kopuły, w tzw. lornecie umieszczone zostanie wizerunek gołębicy, symbolu Ducha Świętego, który jest dawcą i źródłem Jedności. 6 stycznia zostanie pobłogosławione źródło wody, z którego od tego momentu wierni będa mogli czerpać. Natomiast uroczyste poświęcenie cerkiwi  będzie miało miejsce podczas dorocznego odpustu ku czci Męczenników z Pratulina 29 maja 2016 r.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją ofiarą wsparli budowę tej pięknej cerkwi. Szczególne podziękowania należą się kapłanom oraz wiernym diecezji siedleckiej, którzy w czasie głoszonych przez proboszcza kostomłockiego rekolekcji chojnie wsparli powstające dzieła.
Sfinansowania potrzebują kolejne malowidła św. Jozafata,  bł. Męczenników oraz Ducha Świętego. Wszystkim, którzy chcieli by miec w tym swój osobisty wkład z serca dziękujemy i przypominamy nr konta parafialnego:

bank PKO BP 66 1020 1260 0000 0702 0042 8672

Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu
Kaplica Chrztu Pańskiego w Kostomłotach na ukończeniu