Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Ormianie w Kostomłotach

Ormianie w Kostomłotach

25 sierpnia 2016 r. zapisze się w historii naszej parafii szczególną zgłoską. tego dnia miał miejsce pierwszy w historii zjazd braci ornian z Apostolskiego Kościoła Ormoańskiego. 

Chrześcijaństwo dotarło do starożytnej Armenii już w drugiej połowie I wieku. Pierwszymi nauczycielami Armenii byli święty Bartłomiej apostoł i Juda Tadeusz Apostoł. Chrystianizacja kraju, mimo początkowych prześladowań, postępowała szybko i w 301 (data tradycyjna: ostatnie badania wskazują, że mogło to być w 314) Grzegorz Oświeciciel ochrzcił króla Tiridatesa III (orm. Trdat) z dynastii Arsacydów (orm. Arszakuni), który jako pierwszy na świecie wprowadził chrześcijaństwo jako religię państwową. Święty Grzegorz Oświeciciel zorganizował Kościół Armenii i założył siedzibę biskupią (później patriarszą) w Eczmiadzynie. Przyjęcie chrześcijaństwa wywarło ogromny wpływ na starożytną kulturę Ormian, która wkroczyła w fazę intensywnego rozwoju. W 406 święty Mesrop Masztoc stworzył alfabet ormiański, na potrzeby ormiańskich misjonarzy i wiernych przetłumaczono z języka greckiego i aramejskiego Biblię i dzieła Ojców Kościoła.
Bracia Ormianie  przybyli do Kostomłot wraz ze swoim duszpasterzem Ks. DadżademTsaturyanem z racji święta „Chachochorhnek” 17 sierpnia, Ormiański Kościół Apostolski obchodzi Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Święto to przypada co roku na pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. W kalendarzu Kościoła Ormiańskiego jest czwartym z pięciu najważniejszych świąt i najstarszym poświęconym Świętej Maryi Pannie.
Bardzo je lubią Ormianie na całym świecie, a ci mieszkający w Polsce nie stanowią wyjątku.
Inną nazwą tego święta jest „Chachochorhnek” (Խաղողօրհնեք), co oznacza „święcenie winogron”. Po uroczystości wszyscy uczestnicy poczęstowali się winogronami i życzyli sobie nawzajem dodatku i pomyślności. Cieszymy się, że Kostomłoty stają się bliskie różnych obrządków wschodnich, że wszyscy, mamy taką nadzieję czują się tu jak u siebie. Zapraszamy naszych braci Ormian jak najszybciej z kolejna wizytą.

Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
Ormianie w Kostomłotach
See video
See video