Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

W Kościele wschodnim Mszę św. sprawuje się w kilku rytach. Najpopularniejszy z nich to ryt św. Jana Złotoustego. Zamieszczamy poniżej teksty całej Liturgii.

PIERWSZA CZĘŚĆ:  PROSKOMYDIA - przygotowanie darów


DRUGA CZĘŚĆ: LITURGIA SŁOWA

T
RZECIA CZĘŚĆ: LITURGIA EUCHARYSTII